[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ MyOffice เวอร์ชั่น 6.00 ลิขสิทธิ์ 2010 copyright @ v ุ6.01 :taweerath2008@hotmail.com : ลิขสิทธิ์ 2010
 
Paperless Office พ.ศ. 2561   
    หน้าแรก    ข่าวประชาสัมพันธ์    Smart obec

เรื่อง : อบรมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพภายใน
ผู้เขียน : นางสาวศิริพร ศรีชัยจันทร์
วันที่ 9 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2561
เข้าชม : 182
Bookmark and Share


 ดร.เทอดชาติ ชัยพงษ์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 เป็นประธาน อบรมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพภายในสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนอย่างยั่งยืน  โดยศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอเทิง  1  ในวันอังคาร ที่ 9 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมจอมจ้อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4  ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

     ผอ.โรงเรียนบ้านพญาพิภักดิ์เข้าร่วมประชุมคณะทำงาน โครงการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาตร์ดอยพญาพิภักดิ์ 21 ธ.ค. 2561
     ติดตามความก้าวหน้าร้านกาแฟในฝัน 19 ธ.ค. 2561
     กิจกรรมเข้าค่ายวิชาการโรงเรียนบ้านหัวเวียง(โฏศัลย์วิทย์) 18 ธ.ค. 2561
     กลุ่มอิสระชนร่วมใจต้านภัยหนาว มองทุนการศึกษาและอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กันหนาว 18 ธ.ค. 2561
     ร้อยตำรวจเอก สถิตย์ ชมภูชนะภัย มอบเสื้อผ้ากันหนาวให้กับโรงเรียนบ้านพญาพิภักดิ์ 17 ธ.ค. 2561


ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๔
My Office เวอร์ชั่น 6 วันที่ 10 พฤษภาคม 2553
Myoffice v 6.3 : power by ทวีรัตน์ เทพนะ : taweerath2008@hotmail.com : ลิขสิทธิ์