[x] ปิดหน้าต่างนี้
ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ MyOffice เวอร์ชั่น 6.00 ลิขสิทธิ์ 2010 copyright @ สพป.ชร. 4
 
Paperless Office พ.ศ. 2561   
    หน้าแรก    ข่าวประชาสัมพันธ์    Smart obec

เรื่อง : อบรมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพภายใน
ผู้เขียน : นางสาวศิริพร ศรีชัยจันทร์
วันที่ 9 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2561
เข้าชม : 30
Bookmark and Share


 ดร.เทอดชาติ ชัยพงษ์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 เป็นประธาน อบรมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพภายในสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนอย่างยั่งยืน  โดยศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอเทิง  1  ในวันอังคาร ที่ 9 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมจอมจ้อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4  ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

     อบรมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพภายใน 9 ต.ค. 2561
     ประชาสัมพันธ์โครงการ \"ครู d7day สำนึกรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เพื่ออนาคตไทย\" 4 ต.ค. 2561

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๔
My Office เวอร์ชั่น 6 วันที่ 10 พฤษภาคม 2553